Now showing items 244-263 of 1035

  • Komunikační infrastruktury v Sectorless ATM konceptu 

   Author: Samuel Horník; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Predmetom bakalárskej práce „Komunikační infrastruktury v Sectorless ATM konceptu“ je predstavenie Sectorless ATM konceptu ako takého v porovnaní s tradičným konceptom riadenia vzdušného priestore nad územím Európy. Následne ...
  • Koncepce integrace UAS do metodiky zásahu letištních hasičů 

   Author: Lukáš Hofman; Supervisor: Hulínská Šárka; Opponent: Sekyrová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-16)
   Cílem diplomové práce Koncepce integrace UAS do metodiky zásahu letištních hasičů je vytvořit novou koncepci začlenění bezpilotních systémů při definovaných druzích zásahů letištních hasičů v CTR včetně implementace této ...
  • Koncepce rozvoje spolupráce Letiště České Budějovice a vybraných aerolinií 

   Author: Pechoušková Renata; Supervisor: Němec Vladimír; Opponent: Vodičková Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce se zabývá potenciální spoluprací Letiště České Budějovice a ruské letecké společnosti Ural Airlines. V první části práce jsou uvedeny informace o obou společnostech, následují možnosti a návrh spolupráce v ...
  • Koncepce vrtulníkového provozu na LKPR a modernizace hangáru Policie ČR 

   Author: Janata Jan; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Socha Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-30)
   Tato práce si klade za cíl zhodnotit současnou situaci vrtulníkového provozu na LKPR a pokusit se stanovit koncepci vrtulníkového provozu, která by vedla k bezpečnému a efektivnímu provozu jak vrtulníků, tak letounů. ...
  • Koncepce výcviku pilota bezpilotních prostředků 

   Author: Shrbený Filip; Supervisor: Capoušek Ladislav; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato diplomová práce se zabývá výcvikem pilotů pro bezpilotní letadla. Čtenář se seznámí s konceptem teoretického a praktického výcviku pilotů. Koncepce obsahuje také zpracovanou výcvikovou dokumentaci a náplň závěrečných ...
  • Koncept Free Flight 

   Author: Benešová Petra; Supervisor: Kolín Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Koncept monitorovaného přiblížení 

   Author: David Šefl; Supervisor: Hospodka Jakub; Opponent: Valenta Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Diplomová práce se zabývá problematikou monitorovaného přiblížení. Selhání lidského faktoru představuje hlavní příčinu u značného množství nehod a incidentů v letecké dopravě. Tato práce popisuje alternativní způsob rozložení ...
  • Koncept navigačního řešení v odlehlých oblastech jako záloha GNSS 

   Author: Dominika Fonferová; Supervisor: Lukeš Petr; Opponent: Nosek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-01-14)
   Předmětem této bakalářské práce je vytvoření a ohodnocení alternativního navigačního modelu rozšiřující využití terestriálního pokrytí jako záloha GNSS nad oceánem nebo v odlehlých oblastech bez vybavení pozemní infrastruktury.
  • Koncept provozu PinS pro heliporty v ČR 

   Author: Sabina Vitová; Supervisor: Kraus Jakub; Opponent: Matějka Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-09)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou PinS přiblížení (Point in Space). Cílem práce je navrhnout bezpečný a proveditelný koncept provozu pro heliporty v České republice. Na začátku práce jsou definovány základní informace ...
  • Koncept využití simulátoru ATC na Ústavu letecké dopravy 

   Author: Albert Bouchal; Supervisor: Pilmannová Terézia; Opponent: Šála Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-11)
   Pro zkoumání vlastností systémů nebo procesů jsou simulace stěžejním matematickým nástrojem. V letectví se - stejně jako v jiných oblastech průmyslu - podílejí například na jeho zefektivnění nebo bezpečnosti. Tato práce ...
  • Koncept vzdělávání v oblasti lidského faktoru v letectví 

   Author: Jiří Hronek; Supervisor: Socha Vladimír; Opponent: Hrúz Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-06)
   Cílem této bakalářské práce je analyzovat současný stav v oblasti vzdělávání lidského faktoru v letectví napříč vybranými leteckými profesemi. Na základě této analýzy potom sumarizovat koncept vzdělávání lidského faktoru ...
  • Koncept zavedení "SuperSectoru" pro CVSM prostor 

   Author: Daria Obieedkova; Supervisor: Pleninger Stanislav; Opponent: Strouhal Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-08)
   Předmětem bakalářské práce Koncept zavedení „SuperSectoru“ pro CVSM prostor je ohodnotit možnosti a přínosy většího využívání letových hladin nad FL410 prostřednictvím motivační politiky ze strany ANS s cílem uvolnit RVSM ...
  • Konceptualizace procesů bezpečnostní kontroly cestujících letiště 

   Author: Havlíček Jakub; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Špák Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cíl této práce je vytvoření strukturovaného konceptuálního modelu klíčových částí bezpečnostní kontroly cestujících. Klíčové části jsou vybrány z legislativních dokumentů popisující bezpečnost. Jedná se o dokumenty jako ...
  • Konceptualizace vybraných částí modelu bezpečnosti STAMP 

   Author: Guskova Natalia; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-15)
   Cílem předložené bakalářské práce "Konceptualizace vybraných částí modelu bezpečnosti STAMP" je vytvoření konceptuálního modelu s využitím ontologií. Model je tvořen ze dvou částí, které jsou identifikovány jako klíčové v ...
  • Konceptuální model FTA a jeho využití pro hodnocení spolehlivosti letadel 

   Author: Filip Drastich; Supervisor: Lališ Andrej; Opponent: Kostov Bogdan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-10)
   Cílem této bakalářské práce je popsat a analyzovat současný stav hodnocení spolehlivosti pomocí spolehlivostních analýz v letecké dopravě. Tato práce tedy informuje o možnostech hodnocení spolehlivosti pomocí různých ...
  • Konfigurační management v letectví - jeho principy a využití 

   Author: Kvasničková Eva; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kučera Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Konfigurační management v letectví - jeho principy a využití" je popsání významu konfiguračního managementu včetně jeho procesů, využití, popis vazeb s navazujícími procesy, implementace a jaký ...
  • Konkurenčný boj medzi low-cost airlines a full-service airlines 

   Author: Fedorco Ľubomír; Supervisor: Dvořák Jiří; Opponent: Polánecká Anna
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Konstrukce letištních vozovek 

   Author: Walica Jan; Supervisor: Fajt Vladimír; Opponent: Endrizalová Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-18)
   Předmětem bakalářské práce "Konstrukce letištních vozovek" je popsat typy vozovek na letišti a ukázat potřebné postupy při výstavbě letištních vozovek a následně dimenzovat navrhovanou vzletovou a přistávací dráhu do místa ...
  • Konstrukce motorového postroje pro závěsný kluzák 

   Author: Myška Petr; Supervisor: Hanus Daniel; Opponent: Janko Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem diplomové práce je konstrukce pohonné jednotky pro závěsný kluzák s respektováním požadavků stavebního předpisu. Dále jsou zohledňována hlediska fyzikální tj. aerodynamiky a mechaniky letu, pevnosti a únavy ...
  • Konverze osobních letadel na nákladní v souvislosti s přepravní kapacitou 

   Author: Artem Kaščeev; Supervisor: Vittek Peter; Opponent: Sýkora Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-09)
   Předmětem bakalářské práce „Konverze osobních letadel na nákladní v souvislosti s přepravní kapacitou“ je prognóza zvyšování objemu přepravovaného nákladu na vybraných trasách a také odhad nárůstu počtu nákladních letadel ...