Now showing items 570-589 of 1498

   Subject
   Hluk,vlastnosti zvuku,šíření zvuku,letecká hluk,měření hluku,meteorologie,ANOMS9,EMU2 [1]
   hluková problematika,příletové tratě,hluková certifikace letadel,hlavní zdroje hluku letadel,optimalizace příletů,vizualizace hlukových úspor [1]
   Hodnocení [1]
   hodnocení,přesnost pilotáže,letecký výcvik [1]
   Hohmann transfer, orbital elements, orbits, rockets, spaceports, Tsiolkovski equation [1]
   home-build kit of TL-4000, TL-ULTRALIGHT s.r.o., comparision of competition, analysis of market enviroment, SWOT analysis, area of sales activities, budget, return of investments [1]
   hrozba [1]
   hrozby [1]
   HTML [2]
   Human Factor,Piloting Precision,Sleep,Tiredness,Flight Simulator [1]
   human factors [1]
   Human factors,Reaction time,Sleep,Fatigue,Performance [1]
   human performance, fatigue, alcohol, aviation, flight simulator [1]
   Human performance,biorhythms,aviation,night operations,illusion,flight simulator [1]
   hybrid rocket engine, rocket propulsion, rocket fuel, commercial spaceflight [1]
   hybridní raketový motor, raketový pohon, raketové palivo, komerční lety do vesmíru [1]
   hydrant distribution system, aircraft refuelling, fuel truck, aviation fuel, annual fuel uplift, safety, turnaround timhydrant distribution system, turnaround time [1]
   hydrantový rozvodný systém, plnění letadel, autocisterna, letecké pohonné hmoty, roční průtok leteckého petroleje, provozní bezpečnost,doba průletu [1]
   hypoxia, normobaric hypoxia, acceleration of gravity, combined load, Lower Body Negative Pressure - LBNP, Hypoxico [1]
   hypoxie, normobarická hypoxie, přetížení, kombinovaná zátěž, Lower Body Negative Pressure - LBNP, Hypoxico [1]