Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení rizikovostí úseků dopravních komunikací v prostředí GIS 

   Author: Zápeca Vladislav; Supervisor: Vlčková Veronika; Opponent: Kopecký Alois
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Předmětem diplomové práce "Hodnocení rizikovosti úseků dopravních komunikací v prostředí GIS" je analyzovat současný stav hodnocení rizikovosti dopravních komunikacích za použití prostředí GIS a následně na základě této ...
  • Návrh systému pro lokalizaci tramvajových vozidel a na ní založených služeb 

   Author: Vrátný Ondřej; Supervisor: Hrubeš Pavel; Opponent: Vlčková Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)