• Komplexní testování trakčních lithium iontových akumulátorů 

   Autor: Antoš Jan; Vedoucí práce: Sadil Jindřich; Oponent práce: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Komplexní testování trakčních lithium iontových akumulátorů" je vytvoření nové verze softwaru pro testování elektrických akumulátorů na pracovišti pro testování elektrických akumulátorů při fakultě ...
  • Léčba strachu z létání pomocí virtuální reality 

   Autor: Zavřel Jakub; Vedoucí práce: Bouchner Petr; Oponent práce: Fábera Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Metodika ověřování vlastností kooperativních systémů v reálném prostředí 

   Autor: Matějka Pavel; Vedoucí práce: Wahl Harald; Oponent práce: Volný Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-25)
   Tato diplomová práce se zabývá kooperativními systémy a metodologií, jak otestovat jejich funkčnost a parametry. Práce se zabývá jednotlivými částmi, přenosovými technologiemi a aplikacemi kooperativních systémů. Dále v ...
  • Metodika testování určení polohy vozidlovou navigací 

   Autor: Khalilov Elshan; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-10)
   Tato diplomová práce je věnována testování výkonnosti navigačního systému ve vozidle. Jsou v ní popsány základní principy GNSS, uveden přehled teorie testování, existující metodiky a technologie pro testování výkonu ...
  • Metodologie výběru letiště pro vybavení pseudosatelity systému Galileo 

   Autor: Krejčí Jan; Vedoucí práce: Lokaj Zdeněk; Oponent práce: Kurzweil Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Metody lokalizace a současného mapování používající odometrii a stereo-vidění 

   Autor: Teodorescu Emil Adrian; Vedoucí práce: Bureš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Mobilní aplikace pro objekty hromadného parkování 

   Autor: Soldát Jan; Vedoucí práce: Faltus Vladimír; Oponent práce: Řehák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-24)
   Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a vytvoření hybridní mobilní aplikace pro objekty hromadného parkování. Zabývá se vyhledáním parkovišť, zobrazením míst, řazením a komunikací se serverem. Je popsána tvorba ...
  • Modely pro analýzu účinnosti alternativně poháněných vozidel 

   Autor: Hejl Aleš; Vedoucí práce: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-11-16)
  • Moderní metody monitorování leteckých zásilek speciálního charakteru. 

   Autor: Ondřich Jakub; Vedoucí práce: Šrotýř Martin; Oponent práce: Havlová Michaela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návrh a implementace aplikace managementu vozidel v prostředí "cloud computing" 

   Autor: Horváth Zoltán; Vedoucí práce: Hrubeš Pavel; Oponent práce: Borka Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návrh a implementace DATEX II pro parkovací systémy pro kamiony 

   Autor: Melo Castillo Angie Nataly; Vedoucí práce: Bureš Petr; Oponent práce: Vlčinský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Standard DATEX II hraje významnou roli při zavádění ITS se zaměřením na výměnu informací. Poskytování informačních služeb pro bezpečná a chráněná parkovací místa pro nákladní dopravu je jednou z prioritních akcí Evropského ...
  • Návrh a realizace katalogu dopravních technologií a rozhraní pro jeho správu 

   Autor: Davidík Vojtěch; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Jeřábek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Úkolem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit webové rozhraní pro správu databáze dopravních technologií, která bude sloužit pro ukládání dat a bude umožňovat přehledně zobrazovat obsah databáze, provádět změny v ...
  • Návrh dynamického řízení křižovatky Na Větrníku/Na Petřinách 

   Autor: Růžička Jiří; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Hušák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Diplomová práce Návrh dynamického řízení křižovatky Na Větrníku - Na Petřinách navazuje na bakalářskou práci, kde bylo navrženo řízení stejné křižovatky pomocí pevného signálního plánu. Práce sleduje současné trendy v ...
  • Návrh dynamického způsobu řízení na křižovatce Kunratická spojka-Vídeňská 

   Autor: Mucha Přemysl; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem této diplomové práce "Návrh dynamického způsobu řízení na křižovatce Kunratická spojka - Vídeňská" je analýza současného stavu křižovatky, vyhodnocení problémů v řešené lokalitě a návrh dynamické způsobu řízení, ...
  • Návrh implementace systému ETCS do prostředí Dopravní laboratoře Fakulty Dopravní 

   Autor: Konopáč Tomáš; Vedoucí práce: Leso Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-25)
  • Návrh multidetektoru pro integraci různých dopravních senzorů 

   Autor: Posekaný Lukáš; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Scháno Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním možností integrace senzorů a detektorů použitelných v dopravním odvětví. Velký důraz je kladen především na definování požadavků na senzory a detektory použitelné v systému Multidetektoru. ...
  • Návrh pasportizace dopravních technologií ITS s využitím nástrojů GIS 

   Autor: Pacík Radim; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-14)
   Základní myšlenkou této magisterské práce je vymezení nejdůležitějších aplikací zejména z oblasti silniční dopravní telematiky, identifikace jejich klíčových vlastností či jiných charakteristik a zhodnocení možnosti realizace ...
  • Návrh přístrojového panelu pro nákladní vozidlo v souladu s legislativou 

   Autor: Doležal Petr; Vedoucí práce: Bouchner Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Návrh servisní desky trakční baterie elektromobilu 

   Autor: Černý Josef; Vedoucí práce: Sadil Jindřich; Oponent práce: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce popisuje design nového balancovacího systému nazvaný Servisní deska. Navržený balancovací systém se odlišuje od již zavedených aktivních či pasivních balancovacích systémů díky originální architektuře a individuálnímu ...
  • Návrh softwaru pro podporu realizace dopravních průzkumů 

   Autor: Boyarkin Ivan; Vedoucí práce: Langr Martin; Oponent práce: Padělek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Návrh softwaru pro podporu dopravních průzkumu" je zjištění způsobů získávání charakteristik dopravních proudu, analýza požadavků, které jsou kladeny na nástroje pro dopravní průzkumy a na základě ...