Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému pro liniové řízení dopravy 

   Author: Belinger Jindřich; Supervisor: Faltus Vladimír; Opponent: Krajčíř Dušan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou liniového řízení dopravy. První dvě kapitoly jsou zaměřené na seznámení s různými druhy detektorů, akčních členů a s principy liniového řízení. Následná část je věnována tvorbě ...