• Nalezení a zhodnocení algoritmů řízení dopravního uzlu 

      Autor: Vránová Veronika; Vedoucí práce: Tichý Tomáš; Oponent práce: Padělek Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
      Tato bakalářská práce se zabývá nalezením, popisem a zhodnocením algoritmů vhodných pro řízení dopravy na křižovatce. Nalezneme zde informace o statické řízení, možnostech dynamického řízení a algoritmech inteligentního ...