Now showing items 1-20 of 58

   Subject
   A traffic telematics system, carbon monoxide and opacity, ventilation, intensity and speed of traffic flow, air velocity. [1]
   Adelaide, Prague, SCATS, MOTION, TASS, O-Bahn, subway, transportation policy [1]
   Adelaide, Praha, SCATS, MOTION, TASS, O-Bahn, metro, dopravní politika [1]
   Age group,Quality Assurance Methods,QFD,assistance systems,driver?s problems [1]
   check-in,speed,tickets,public transport,traffic survey,Prague Integrated Transport [1]
   Doprava,satelitní data,geostacionární družice,Meteosat druhé generace,SEVIRI,teplota zemského povrchu,bakalářská práce,zpracování satelitních dat,doručení satelitních dat [1]
   Dopravně-telematický systém, emise oxidu uhelnatého a opacity, ventilace, intenzita a rychlost dopravního proudu, rychlost proudění vzduchu. [1]
   dopravní data,dopravní databáze,zpracování dat,systémový popis,zdroje dopravních dopravní data,zdroje dopravních dat [1]
   Dopravní detektor, Videodetekce, Pico Iteris, Vyhodnocovací jednotka, Zpracování dat z videodetekce. [1]
   dopravní nehody, stavební opatření, okružní křižovatky, časoprostorová analýza [1]
   Dopravní proud, indukční smyčka, intenzita dopravy, klasifikace dopravy, proměnná informační tabule, rychlost, stupeň dopravy. [1]
   dopravní průzkum, průzkum parkování, kapacitní posouzení, pevný signální plán, dopravní simulace, preference MHD [1]
   Floating Car, GPS, road network, generating, automatic vectorization, rasterization [1]
   integrated transport system,dispatching management,vehicle operation monitoring [1]
   integrovaný dopravní systém,dispečerské řízení,sledování provozu vozidel [1]
   KEYWORDS GPS, map, navigation, integrated rescue system, Navigation Systems [1]
   KLÍČOVÁ SLOVA GPS, mapa, navigace, integrovaný záchranný systém, navigační systémy [1]
   Liniové řízení dopravy RLTC, modely dopravy, řídicí systémy, programovatelné automaty PLC, liniová schémata, simulace, snímače, doprava [1]
   Mainline Meetering, Liberecká, V Holešovičkách, Traffic Lights, Ramp Meetering, PTV Vissim [1]
   Městská hromadná doprava,preference městské hromadné dopravy,křižovatka,dopravní průzkum,světelné signalizační zařízení,úroveň kvality dopravy,mikrosimulace [1]