Now showing items 33-52 of 58

   Subject
   Public transport,public transport preferences,intersection,traffic survey,traffic light control,level of the transport quality,microsimulatioPublic transport,microsimulation [1]
   Public transport,traffic control,traffic survey,traffic model [1]
   Road line traffic control RLTC, traffic models, control systems, programmable logic controllers PLC, ladder diagrams, simulations, sensors, traffic [1]
   Road transport,Control of intersection,invariable traffic control,traffic lights,Uherské Hradiště,directional signals [1]
   Road transport,Smart parking,Smart city,parking zones,traffic simulation [1]
   robot, ultrasonic sensor, calibration, maze, navigation algorithm, distance detection [1]
   robot, ultrazvukový sensor, kalibrace, bludiště, navigační algoritmus, dálková sensorika [1]
   Řízení dopravy, fuzzy množiny, fuzzy kontrolér, fuzzifikace, defuzzifikace, fuzzy inferenční systém, dopravně závislé řízení [1]
   Řízení dopravy, statické řízení, dynamické řízení, fuzzy řízení, neuronové sítě, agentní systémy, multiagentní systémy, genetický algoritmus, Petriho sítě [1]
   Satelit,EUMETSAT,NOAA,Meteosat druhé generace,formát,srážky,počasí,doprava,datový zdroj,produkt,vítr,oblačnost,satelitní snímek,meteorologie,MPE [1]
   Satellite,EUMETSAT,NOAA,Meteosat second generation,format,precipitation,weather,traffic,data source,product,wind,cloudiness,satellite image,meteorology,MPE [1]
   Silniční doprava,chytré parkování,chytré město,parkovací zóny,dopravní simulace [1]
   Silniční doprava,řízení dopravního uzlu,pevné řízení,světelně signalizační zařízení,Uherské Hradiště,směrové signály [1]
   Spatial transportation network, transportation availability, transportation accessibility, analysing tools [1]
   Světelná signalizace,řízení dopravního uzlu,dopravní model,kapacitní výpočet,dopravní simulace [1]
   světelná závora, Liberecká, V Holešovičkách, světelné signalizační zařízení, ramp meetering, PTV Vissim [1]
   traffic accidents, safety measures, roundabouts, space-time analysis [1]
   Traffic control, fuzzy sets, fuzzy logic controller, fuzzification, defuzzification, fuzzy inference system, vehicle-actuated control [1]
   Traffic control, pretimed control, actuated control, fuzzy control, neural networks, agent systém, multi-agent systém, genetic algorithm, Petri nets [1]
   traffic count, parking research, capacity calculation, fixed signal timing plan, traffic simulation, public transport preference [1]