Now showing items 24-43 of 58

   Subject
   odbavení,rychlost,jízdní doklady,veřejná doprava,dopravní průzkum,Pražská integrovaná doprava [1]
   Optimalizace, telematické aplikace, odpadové hospodářství, svozová společnost, svozová technika, komunální odpad. [1]
   Optimalization, telematics applications, waste management, take-away company, take-away engineering, utility waste. [1]
   parking area,traffic survey,survey methodology,static transport,occupancy,turnover [1]
   Parking, public parking object, parking system, variable information board, detector, programmable logic controllers PLC, algorithm. [1]
   parkovací plocha,dopravní průzkum,metodika průzkumu,statická doprava,obsazenost,obrátkovost [1]
   Parkování, hromadný parkovací objekt, parkovací systém, proměnná informační tabule, detektor, programovatelné automaty PLC, algoritmus. [1]
   Plovoucí vozidlo, GPS, silniční síť, generování, automatická vektorizace, rasterizace [1]
   Prostorová dopravní síť, dopravní obslužnost, nástroje vyhodnocování dopravní obslužnosti [1]
   Public transport,public transport preferences,intersection,traffic survey,traffic light control,level of the transport quality,microsimulatioPublic transport,microsimulation [1]
   Public transport,traffic control,traffic survey,traffic model [1]
   Road line traffic control RLTC, traffic models, control systems, programmable logic controllers PLC, ladder diagrams, simulations, sensors, traffic [1]
   Road transport,Control of intersection,invariable traffic control,traffic lights,Uherské Hradiště,directional signals [1]
   Road transport,Smart parking,Smart city,parking zones,traffic simulation [1]
   robot, ultrasonic sensor, calibration, maze, navigation algorithm, distance detection [1]
   robot, ultrazvukový sensor, kalibrace, bludiště, navigační algoritmus, dálková sensorika [1]
   Řízení dopravy, fuzzy množiny, fuzzy kontrolér, fuzzifikace, defuzzifikace, fuzzy inferenční systém, dopravně závislé řízení [1]
   Řízení dopravy, statické řízení, dynamické řízení, fuzzy řízení, neuronové sítě, agentní systémy, multiagentní systémy, genetický algoritmus, Petriho sítě [1]
   Satelit,EUMETSAT,NOAA,Meteosat druhé generace,formát,srážky,počasí,doprava,datový zdroj,produkt,vítr,oblačnost,satelitní snímek,meteorologie,MPE [1]
   Satellite,EUMETSAT,NOAA,Meteosat second generation,format,precipitation,weather,traffic,data source,product,wind,cloudiness,satellite image,meteorology,MPE [1]