Now showing items 19-38 of 58

   Subject
   Mainline Meetering, Liberecká, V Holešovičkách, Traffic Lights, Ramp Meetering, PTV Vissim [1]
   Městská hromadná doprava,preference městské hromadné dopravy,křižovatka,dopravní průzkum,světelné signalizační zařízení,úroveň kvality dopravy,mikrosimulace [1]
   MHD,řízení dopravy,dopravní model,dopravní průzkum [1]
   Mobile traffic line management,telematic system,traffic simulation,Vissim [1]
   Mobilní liniové řízení,telematický systém,simulace dopravy,Vissim [1]
   odbavení,rychlost,jízdní doklady,veřejná doprava,dopravní průzkum,Pražská integrovaná doprava [1]
   Optimalizace, telematické aplikace, odpadové hospodářství, svozová společnost, svozová technika, komunální odpad. [1]
   Optimalization, telematics applications, waste management, take-away company, take-away engineering, utility waste. [1]
   parking area,traffic survey,survey methodology,static transport,occupancy,turnover [1]
   Parking, public parking object, parking system, variable information board, detector, programmable logic controllers PLC, algorithm. [1]
   parkovací plocha,dopravní průzkum,metodika průzkumu,statická doprava,obsazenost,obrátkovost [1]
   Parkování, hromadný parkovací objekt, parkovací systém, proměnná informační tabule, detektor, programovatelné automaty PLC, algoritmus. [1]
   Plovoucí vozidlo, GPS, silniční síť, generování, automatická vektorizace, rasterizace [1]
   Prostorová dopravní síť, dopravní obslužnost, nástroje vyhodnocování dopravní obslužnosti [1]
   Public transport,public transport preferences,intersection,traffic survey,traffic light control,level of the transport quality,microsimulatioPublic transport,microsimulation [1]
   Public transport,traffic control,traffic survey,traffic model [1]
   Road line traffic control RLTC, traffic models, control systems, programmable logic controllers PLC, ladder diagrams, simulations, sensors, traffic [1]
   Road transport,Control of intersection,invariable traffic control,traffic lights,Uherské Hradiště,directional signals [1]
   Road transport,Smart parking,Smart city,parking zones,traffic simulation [1]
   robot, ultrasonic sensor, calibration, maze, navigation algorithm, distance detection [1]