Now showing items 16-35 of 58

   Subject
   KEYWORDS GPS, map, navigation, integrated rescue system, Navigation Systems [1]
   KLÍČOVÁ SLOVA GPS, mapa, navigace, integrovaný záchranný systém, navigační systémy [1]
   Liniové řízení dopravy RLTC, modely dopravy, řídicí systémy, programovatelné automaty PLC, liniová schémata, simulace, snímače, doprava [1]
   Mainline Meetering, Liberecká, V Holešovičkách, Traffic Lights, Ramp Meetering, PTV Vissim [1]
   Městská hromadná doprava,preference městské hromadné dopravy,křižovatka,dopravní průzkum,světelné signalizační zařízení,úroveň kvality dopravy,mikrosimulace [1]
   MHD,řízení dopravy,dopravní model,dopravní průzkum [1]
   Mobile traffic line management,telematic system,traffic simulation,Vissim [1]
   Mobilní liniové řízení,telematický systém,simulace dopravy,Vissim [1]
   odbavení,rychlost,jízdní doklady,veřejná doprava,dopravní průzkum,Pražská integrovaná doprava [1]
   Optimalizace, telematické aplikace, odpadové hospodářství, svozová společnost, svozová technika, komunální odpad. [1]
   Optimalization, telematics applications, waste management, take-away company, take-away engineering, utility waste. [1]
   parking area,traffic survey,survey methodology,static transport,occupancy,turnover [1]
   Parking, public parking object, parking system, variable information board, detector, programmable logic controllers PLC, algorithm. [1]
   parkovací plocha,dopravní průzkum,metodika průzkumu,statická doprava,obsazenost,obrátkovost [1]
   Parkování, hromadný parkovací objekt, parkovací systém, proměnná informační tabule, detektor, programovatelné automaty PLC, algoritmus. [1]
   Plovoucí vozidlo, GPS, silniční síť, generování, automatická vektorizace, rasterizace [1]
   Prostorová dopravní síť, dopravní obslužnost, nástroje vyhodnocování dopravní obslužnosti [1]
   Public transport,public transport preferences,intersection,traffic survey,traffic light control,level of the transport quality,microsimulatioPublic transport,microsimulation [1]
   Public transport,traffic control,traffic survey,traffic model [1]
   Road line traffic control RLTC, traffic models, control systems, programmable logic controllers PLC, ladder diagrams, simulations, sensors, traffic [1]