Now showing items 1-2 of 1

    Doprava,satelitní data,geostacionární družice,Meteosat druhé generace,SEVIRI,teplota zemského povrchu,bakalářská práce,zpracování satelitních dat,doručení satelitních dat (1)
    Transport,satellite data,geostationary satellites,Meteosat Second Generation,SEVIRI,Land Surface Temperature,bachelor´s thesis,satellite data processing,satellite data delivery (1)