Now showing items 1-11 of 1

  ANSYS (1)
  finite element method (1)
  kmitání (1)
  metoda konečných prvků (1)
  modal analysis (1)
  modální analýza (1)
  numerical model (1)
  numerický model (1)
  oscillation (1)
  Railway signal post (1)
  Železniční návěstidlo (1)