Now showing items 1-2 of 1

    LS-DYNA, LS-PrePost, lanové svodidlo, metoda konečných prvků, numerický model, nárazová zkouška (1)
    LS-DYNA, LS-PrePost, rope barriers, finite element method, numerical model, crash test (1)