Now showing items 1-2 of 1

    Chopped Fibre Composite, Image analysis, fibre orientation, SEM (1)
    krátkovláknový kompozit, analýza obrazových dat, orientace vláken, SEM (1)