Now showing items 1-1 of 1

  • Využití stereolitografie pro výrobu pokročilých porézních materiálů 

   Author: Veronika Drechslerová; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Zárybnická Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Předmětem bakalářské práce je popis a využití technologie 3D tisku pracující na principu vytvrzování polymerů pomocí záření určité vlnové délky – stereolitografie. Práce je věnována osvojení si ovládání 3D resinové tiskárny, ...