Now showing items 62-72 of 72

  • Vliv mimorovinného impaktu na únavovou životnost C/PPS kompozitů 

   Author: Petr Roman; Supervisor: Valach Jaroslav; Opponent: Šperl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Vliv povrchových vlastností na tvorbu modelu pomocí 3D skeneru 

   Author: Vejrážková Romana; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Schmidt Drahomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce se věnuje popisu postupu skenování několika geometricky identických předmětů různých barev a povrchů za pomoci ručního 3D skeneru. Výstupem je tak vytvoření několika 3D modelů v počítači a porovnání postupu ...
  • Vyhodnocení deformace pomocí optického systému s více zdroji 

   Author: Michael Hudák; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Rund Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Dynamické testování pokročilých materiálů s využitím vyspělých experimentálních metod vyžaduje vývoj dodatečných zařízení, která umožní proveditelnost těchto experimentů. Předmětem práce je návrh, realizace a ověření ...
  • Vyhodnocování dynamických experimentů prováděných dělenou hopkinsonovou tyčí 

   Author: Adorna Marcel; Supervisor: Kytýř Daniel; Opponent: Fischer Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předložená práce se zabývá vyhodnocováním dynamických experimentů prováděných na instrumentovaném zařízení SHPB modifikovaném pro měření materiálů s nízkou mechanickou impedancí. V rámci práce je navržena a implementována ...
  • Využití laserové vibrometrie při dynamických rázových experimentech 

   Author: Vojtěch Kotek; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Trnka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-02)
   Tato předkládaná bakalářská práce se zabývá využitím laserové Dopplerovy vibrometrie při dynamických experimentech. V práci jde o osvojení si této technologie. Jsou zde prezentovány experimenty, které demonstrují například ...
  • Využití stereolitografie pro výrobu pokročilých porézních materiálů 

   Author: Veronika Drechslerová; Supervisor: Šleichrt Jan; Opponent: Zárybnická Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-04)
   Předmětem bakalářské práce je popis a využití technologie 3D tisku pracující na principu vytvrzování polymerů pomocí záření určité vlnové délky – stereolitografie. Práce je věnována osvojení si ovládání 3D resinové tiskárny, ...
  • Výpočtová analýza stehenní kosti namáhané vnějším zatížením 

   Author: Kraemerová Zuzana; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Schejbalová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výpočtová studie napjatosti a deformace nárazníku s pěnovou výplní 

   Author: Drozd Michal; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Mičunek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Výpočtová studie pádové zkoušky cyklistické přilby 

   Author: Krupička Ondřej; Supervisor: Vyčichl Jan; Opponent: Šachl Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výpočtová studie vlivu podpražcové podložky na vlastnosti kolejové tratě 

   Author: Vittek Ján; Supervisor: Micka Michal; Opponent: Stoulil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Výpočtové modelování chování pružné spony upevnění kolejnice 

   Author: Volf Tadeáš; Supervisor: Vyčichl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-09-12)