Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení investic do infrastruktury letišť 

   Author: Subbotina Polina; Supervisor: Mertlová Olga; Opponent: Vařacha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Diplomová práce se zabývá problematikou finančního a ekonomického hodnocení investičních projektů infrastruktury letišť. Teoretická část se skládá z vymezení základních pojmů, podkladů v oblasti projektového řízení a ...