Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr vhodného vybavení vozidlové flotily podporujícího racionalizaci provozu 

   Author: Kseniia Vakhrusheva; Supervisor: Teichmann Dušan; Opponent: Olivková Ivana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá výběrem monitorovacího systému pro vybavení vozidlové flotily vybrané dopravní společnosti s cílem racionalizace provozu ve firmě. První část práce seznamuje s technologií monitorovacích ...