Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a ekonomické vyhodnocení projektu "Cyklistický výtah" 

   Author: Šestáková Anna; Supervisor: Jánešová Mária; Opponent: Kouba Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem umístění cyklistického výtahu v lokalitě hlavního města Prahy. V teoretické části je popsána cyklistika v České republice, možnosti financování dopravní infrastruktury a vybrané metody ...