Now showing items 1-1 of 1

  • Použití metodiky pro hodnocení dopravních staveb na preferenční opatření pro MHD 

   Author: Šašková Zuzana; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-16)
   Náplní diplomové práce bylo na základě existující Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb (2018), vytvořit návrh metodiky pro ekonomické hodnocení projektů preferenčních opatření. ...