Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza využití vozového parku dopravní firmy 

   Author: Maslikiewiczová Iva; Supervisor: Dvořáčková Alexandra; Opponent: Mašín Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vozového parku. První část práce je zaměřena na dopravu obecně a na fleet management. V druhé části je pak popsán současný stav vozového parku dopravní firmy.
  • Porovnání přepravy vybraného typu nákladu mezi železniční a silniční dopravou 

   Author: Berečková Barbora; Supervisor: Říha Zdeněk; Opponent: Mašín Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-25)
   Bakalářská práce je zaměřená na porovnání silniční a železniční nákladní dopravy. Teoretická část se zaměřuje zejména na popis společností ArcelorMittal, ČD Cargo, M-logistic a popis převáženého nákladu - betonářské oceli. ...