Now showing items 1-1 of 1

  • Racionalizace vozového parku vybraného dopravce 

   Author: Dvořák Jan; Supervisor: Tichý Jan; Opponent: Krausová Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-29)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzovat firmu, její prostředí, vozový park a učinit následná doporučení. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část práce je zaměřena na dopravu jako takovou, dále ...