Now showing items 1-1 of 1

  • Přeprava zavazadel v osobní letecké dopravě 

   Author: Vlček Michal; Supervisor: Skolilová Petra; Opponent: Hajzler Ota
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-24)
   Předmětem bakalářské práce "Přeprava zavazadel v osobní letecké dopravě" je popis zavazadel a jejich rozdělení. Proces odbavení a bezpečnostní opatření při kontrole zavazadel. Dále práce popisuje rozdíly mezi klasickými ...