Now showing items 1-2 of 1

    Dopravní nehody, pasivní bezpečnost, vývoj bezpečnostních prvků, bezpečnostní pás, airbag, deformační zóny, biomechanika, úmrtnost na silnicích (1)
    Road accidents, passive safety, evolution of safety elements, seatbelt, airbag, crumple zones, biomechanics, fatality rate on roads (1)