Now showing items 1-2 of 1

    Crash simulator, deceleration device, passive safety, testing, methodic, methodology (1)
    Simulátor nárazu, decelerační zařízení, pasivní bezpečnost, zkoušení, metodika, metodologie (1)