Now showing items 1-2 of 1

    Genetic algorithm, scheduling, XML (1)
    Genetický algoritmus, rozvrhování, XML (1)