Now showing items 1-1 of 1

  • Evoluční techniky pro optimalizaci grafikonu 

   Author: Gopak Valerii; Supervisor: Fábera Vít; Opponent: Koutecký Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Cílem této diplomové práce je analýza problému rozvrhování v železniční dopravě a návrh evolučního algoritmu optimalizujícího grafikon. Vstupem je stávající grafikon,popis infrastruktury, charakteristiky souprav a informace ...