Now showing items 17-21 of 21

  • Rozhodovací procesy multikanálových telekomunikačních řešení 

   Author: Ekl Filip; Supervisor: Zelinka Tomáš; Opponent: Lokaj Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Simulace systému technické podpory dopravní společnosti 

   Author: Streitová Kateřina; Supervisor: Brandejský Tomáš; Opponent: Růžek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vyhodnocení dat a návrh na optimalizaci obsazenosti parkovišť v Kampusu Dejvice 

   Author: Anastasiia Permiakova; Supervisor: Kalika Marek; Opponent: Braný Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Tato diplomová práce se zabývá posouzením efektivnosti organizace parkování na vybraném parkovišti a návrhem optimalizace pomocí inovací a nově zavedených technických řešení. Pro účely této práce je stanovena hypotéza, že ...
  • Využití elektronické komunikace a ochrana osobních údajů se zaměřením na RFID 

   Author: Vopařil Lukáš; Supervisor: Kalika Marek; Opponent: Vojtěch Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-04)
  • Využití technologie iBeacon pro orientaci v prostoru 

   Author: Miroslav Štěrba; Supervisor: Kaliková Jana; Opponent: Doležal Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-12)
   Tato diplomová práce se zabývá hledáním cesty (nejkratší, nejrychlejší, bezbariérové) pro osoby uvnitř budovy, respektive dopravního uzlu. Cílem práce byl návrh konkrétního řešení orientace v dopravním uzlu za pomoci ...