Now showing items 11-20 of 31

  Cyklistika, okružní křižovatka, dopravní značení, dopravní průzkum (1)
  dětské dopravní hřiště, mobilní dopravní hřiště, stacionární dopravní hřiště, analýza dopravních hřišť, dopravní výchova, dopravní značení, doprava, bezpečnost v silničním provozu, bezpečnost dětí v dopravě, dopravní nehodovost (1)
  Floating car data, FCD, GPS FCD, GSM FCD, cellular FCD, extended FCD, XFCD, congestion, vehicle to vehicle, V2V, vehicle to infrastructure, V2I, ITS, intelligent transportation systems (1)
  Holešov, Přílepy, intersection, highway, road, bypass, accident analysis, intensity, capacity, speed, safety, inspection, defect, sanitation, urban area, rural area, location. (1)
  Holešov, Přílepy, křižovatka, silnice, komunikace, obchvat, nehoda, analýza, intenzita, kapacita, rychlost, bezpečnost, inspekce, závada, sanace, intravilán, extravilán, lokalita. (1)
  Intersection, security checks, traffic conflict, traffic surveys, intensity (1)
  Mladá Boleslav, infrastructure, Southeastern part, traffic situation, analysis, safety, the suggestion of solution. (1)
  Mladá Boleslav, infrastruktura, jihovýchodní část, dopravní situace, analýza, bezpečnost, návrh řešení. (1)
  město Horaždovice,urbanismus,dopravní analýza,návrhy veřejných prostor,projektování místních komunikací (1)
  Městská část Praha Řeporyje, Řeporyjské náměstí, severní křižovatka, náměstí, intenzita, kapacita, nehody, prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace (1)