Now showing items 11-20 of 25

  Městská část Praha 7 - Holešovice,ulice Umělecká,Plynární,Argentinská,dopravní průzkum,intenzita,kapacita,nehody,prvky pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,koncepce dopravy,urbanismus,Bubeneč,diplomová práce (1)
  Nízkokapacitní poptávková doprava, veřejná doprava, Pražská integrovaná doprava, minibus, mikrobus, osobní automobil (1)
  parkoviště,záchytné parkoviště,parkování,Park and Ride,zaparkuj a jeď,P+R,dojíždění automobilem,doprava v klidu (1)
  Prague 7 - Holesovice,Umělecká street,Plynární,Argentinská,traffic survey,intensity,capacity,accidents,elements for persons with reduced mobility and orientation,transport concept,urbanism,Bubeneč,diploma thesis (1)
  preference, pozemní komunikace, městská hromadná doprava, dopravní značení, legislativa, autobusová zastávka, průzkum veřejného mínění, přepravní vztahy, přestupní uzel. (1)
  preference, roads, public transport, traffic signs, legislation, bus stop, public opinion poll, transport connections, interchange station. (1)
  public city transport, public rural transport, integrated transport, attractive public transport (1)
  public transport, line, serviceability, bus, trolley bus, continuity, fares, transport power, transport performance (1)
  Přestupní uzel,železniční stanice Bystřice,železniční stanice Návsí,jízdní řád,taktová doprava,autobusová linka,železniční linka,Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje (1)
  región Tatry,verejná hromadná doprava,integrovaný dopravný systém,prestupný uzol (1)