Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh koncepce rozmístění kontaktních míst Pražské integrované dopravy 

   Author: Zvěřina Karel; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Skolilová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Hlavním cílem je na základě analýzy prodeje časových jízdenek od společnosti DPP, rozborem návštěvnosti informačních středisek a vyhodnocením ankety zhodnotit stávající možnosti kontaktních míst v síti PID, zjistit preference ...