Now showing items 1-3 of 3

  • Rekonstrukce železniční stanice Turnov 

   Author: Záruba Jiří; Supervisor: Veliš Miroslav; Opponent: Pinkava Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Tato diplomová práce se věnuje rekonstrukci železniční stanice Turnov. Železniční stanice Turnov je uzlovou stanicí, do které jsou zaústěny tři železniční tratě. Železniční trať ze směru Jičín je zaústěna do samostatného ...
  • Rekonstrukce železniční tratě Děčín - Rumburk 

   Author: Mareš Matěj; Supervisor: Veliš Miroslav; Opponent: Šabach Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Rekonstrukce žst. Chomutov 

   Author: Müller Alan; Supervisor: Veliš Miroslav; Opponent: Janoušek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato diplomová práce řeší možnosti rekonstrukce žst. Chomutov ve vazbě na výhledový stav drážní dopravy v regionu a přepravní vztahy ve městě. Součástí této práce je navržení dopravně technologického a stavebně technického ...