Now showing items 1-19 of 19

  • Analýza bezpečnosti dopravy a návrh optimalizace na vybraných křižovatkách v Děčíně 

   Author: Hladík Jakub; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Smíšek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Diplomová práce "Analýza bezpečnosti dopravy a návrh optimalizace na vybraných křižovatkách v Děčíně" mapuje, analyzuje, vyhodnocuje a dává návrhy pro optimalizaci současného stavu na vybraných křižovatkách komunikační ...
  • Koncepce bezpečnosti silniční dopravy v obci Byšice 

   Author: Dostál Vojtěch; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Zárubová Irena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Diplomová práce se zabývá organizací a zklidněním dopravy v obci Byšice. Cílem této práce je analyzovat veškeré bezpečnostní nedostatky za účelem zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti.
  • Koncepce cyklistické dopravy v Humpolci 

   Author: Voplakal Libor; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Brzoň Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Koncepce cyklistické dopravy v širším regionu Plasko 

   Author: Dreherová Kateřina; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Předmětem diplomové práce "Koncepce cyklistické dopravy v širším regionu Plasko" je analýza současného stavu cyklistických komunikací ve vybraném okolí obce Plasy, nová koncepce a návrh lokálních řešení, které povedou ke ...
  • Koncepce cyklistické dopravy ve Strakonicích 

   Author: Silovská Eva; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Plánková Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Moderní návrhové prvky pro cyklistickou dopravu 

   Author: Janda Petr; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Syrový Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh multimodálních přepravních uzlů - Masarykovo nádraží a Hlavní nádraží v Praze 

   Author: Rogalewiczová Julie; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Návrh multimodálních přepravních uzlů - Masarykovo nádraží a Hlavní nádraží v Praze" je zhodnocení současného stavu cyklistické infrastruktury v rámci řešené oblasti, definování fází multimodální ...
  • Návrh řešení cyklotrasy podél silnice II/283 mezi obcemi Semily a Libštát 

   Author: Kupka Tomáš; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Syrový Květoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Nehodovost na vybraných úsecích komunikací v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře 

   Author: Kácovský Jaroslav; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Nehodovost na vybraných úsecích komunikací v Praze ve vztahu k dopravní infrastruktuře" je zhodnotit současný postup analýzy dopravní nehodovosti a nastínit nový vhodnější, který by vedl ke snížení ...
  • Organizace dopravy v MČ Praha - Kunratice 

   Author: Šindelářová Eliška; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Wichsová Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Projekt okružní křižovatky na silnici III/2524 v Chomutově 

   Author: Hoffmann Martin; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: David Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Projekt úpravy obratiště Božkov v Plzni 

   Author: Hlaváč Štěpán; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Moravec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Projekt úpravy obratiště Božkov v Plzni" je zpracování dokumentace v projektovém stupni DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí). V souvislosti s koncepční úpravou obratiště je návrh rekonstrukce ...
  • Studie cyklistické stezky v ulicích Veveří, Minská a Horova v Brně 

   Author: Mička Martin; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Černý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie cyklistické trasy v ulicích Jeremenkova a Olbrachtova v Praze 

   Author: Poskočil Vojtěch; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Cach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie dopravně-bezpečnostních opatření na silničních průtazích v Benešově 

   Author: Rebec Michal; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Tichovský Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie dopravního řešení Laubeho náměstí v Teplicích 

   Author: Halama František; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Fott Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-28)
   Diplomová práce se zabývá dopravní situací na Laubeho náměstí v Teplicích, v lázeňském městě na severozápadě České republiky. Součástí práce je zjištění aktuálního dopravního zatížení křižovatky, identifikace nedostatků a ...
  • Studie dopravního řešení v okolí ZŠ Černošice 

   Author: Uhlířová Eva; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Plánková Denisa
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie úprav průtahu silnice I/46 v Olomouci 

   Author: Purger David; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Fott Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie zklidnění dopravy a úprav uličních prostor v obci Dobšice 

   Author: Adamcová Tereza; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem této diplomové práce s názvem "Studie zklidnění dopravy a úpravy uličních prostor v obci Dobšice" je nejprve analyzovat současný stav dopravy a páteřních komunikací v obci a na základě této analýzy nalézt nedostatky, ...