Now showing items 1-5 of 5

  • Návrh nové organizace dopravy v oblasti za železniční stanicí v Benešově 

   Author: Aneta Bahníková; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-10)
   Předmětem bakalářské práce „Návrh nové organizace dopravy v oblasti za železniční stanicí v Benešově“ je analýza stávající dopravní situace, provedení a vyhodnocení dopravního průzkumu, úprava křižovatek ulic Hodějovského ...
  • Opatření pro preferenci autobusů v ulici Vídeňská v Praze 

   Author: Nováček Ondřej; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Opatření pro preferenci autobusů v ulici Vídeňská v Praze" je analýza a návrh úpravy systému preferenčních opatření na Vídeňské ulici v Praze. Cílem je, na základě vyhodnocení průzkumů a zjištění ...
  • Studie úprav a zklidnění místních komunikací v oblasti Palmovky 

   Author: Denis Liutov; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nováček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Předmětem diplomové práce „Studie úprav a zklidnění místních komunikací v oblasti Palmovky“ je analýza stávajícího stavu dopravy na místních komunikacích v oblasti Palmovky, koncepční návrh organizace dopravy v této oblasti ...
  • Terminál veřejné hromadné dopravy Zdiby 

   Author: Jakub Švarc; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato diplomová práce obsahuje popis části projektu prodloužení tramvajové trati: Kobylisy-Zdiby; a to její koncovou část. Cílem této práce je navrhnout dvě varianty ukončení tramvajové trati v terminálu VHD, kde má být ...
  • Úpravy terminálu Doubravka v Plzni 

   Author: Vojtěch Nižňanský; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Lávic Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce „Úpravy terminálu Doubravka v Plzni“ je zvýšení kapacity odstavné plochy pro vozidla MHD a zlepšení přestupních vazeb v tomto terminálu, s přihlédnutím k dalším požadavkům města Plzeň a jednotlivých ...