Now showing items 1-1 of 1

  • Zhodnocení variant přeložky silnice II/154, Třeboň 

   Author: Nikola Brejchová; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Humlhans Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-10)
   Předmětem diplomové práce je posouzení variant přeložky silnice II/154 u Třeboně, tedy variant A, B, C, D a E. Obsahem práce je zhodnocení navržených variant z hlediska vlivu na životní prostředí, dopadu na obyvatelstvo, ...