Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace železničního uzlu Rakovník 

   Author: Štajner Filip; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Janeba Julius
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-27)
   Tématem diplomové práce je optimalizace železničního uzlu Rakovník z hlediska železniční infrastruktury ve vazbě na požadavky, které vyplývají z rozsahu a charakteru železničního provozu v předpokládaném výhledovém stavu. ...