Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh nového vedení a uspořádání páteřní cyklistické trasy Slavonice - Jihlava 

   Author: Jan Ondráček; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Stejskal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-18)
   Předmětem diplomové práce je návrh nového vedení páteřní cyklistické trasy ze Slavonic do Jihlavy. Zabývá se popisem stávajících cyklistických tras v dotčeném území a dopravním značením komunikací pro cyklisty. Hlavní důraz ...