Now showing items 1-1 of 1

  • Studie řešení silniční dopravy v jihovýchodní části města Mladá Boleslav 

   Author: Gajdová Adéla; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Předložená práce se zabývá studií dopravní situace v JV části města Mladá Boleslav. Zkoumá současnou infrastrukturu, její využití, možnosti užití v budoucnosti a bezpečnost pro každého účastníka provozu. Práce se zabývá ...