Now showing items 1-1 of 1

  • Pasportizace a návrh veřejného osvětlení v obci Měchenice 

   Author: Kuchař Zdeněk; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Bálský Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce, se v teoretické části zabývá pasportem veřejného osvětlení (VO), generelem VO, který popisuje norma ČSN EN 13 201-1 a rušivým světlem, jako souhrn nepříznivých vlivů, které vyvolává umělé veřejné osvětlení. ...