Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace technického návrhu obchvatu Kostelce nad Labem 

   Author: Arazim Václav; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Bolehovská Zdeňka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tématem diplomové práce je optimalizace obchvatu silnice II/101 Kostelce nad Labem. S využitím bakalářské práce, jakožto podkladu pro práci diplomovou, je úkolem doplnit navrženou problematiku řešení novostavby o optimalizaci ...