Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace dopravního řešení stavby Jižní spojky v Hradci Králové 

   Author: Ženíšek Ivan; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Hrnčíř Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-23)
   Předmětem této diplomové práce je optimalizace a posouzení návrhu stavby Jižní spojky v Hradci Králové. Hlavní podklad pro zhotovení práce byla použita studie z roku 2014 od firmy AF - CityPlan s.r.o. V první části diplomové ...