Now showing items 52-71 of 330

  • Možnosti úprav traťového úseku Plzeň - Klatovy 

   Author: Aleš Novotný; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi úprav traťového úseku z Plzně do Klatov a skládá se ze dvou částí. V první části je analyzován stávající stav železniční tratě, železničních stanic a kolejových vozidel. Ve druhé ...
  • Možnosti úprav železniční infrastruktury v žst. Nové Sedlo u Lokte a Chodov 

   Author: Kubíček Petr; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Pöschl David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Možnosti úprav železniční trati Tábor - Písek 

   Author: Peterka Martin; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem předložené diplomové práce je detailní analýza stávajícího stavu železniční infrastruktury na trati Tábor - Písek a její zařazení do železniční sítě České republiky. Dále je zde komplexní analýza zjištěných ...
  • Možnosti využití dvoukloubových autobusů v systému Pražské integrované dopravy 

   Author: Pavlů Martin; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce zkoumá případné uplatnění dvoukloubových autobusů v PID. Na základě přepravních průzkumu jsou v práci vytipovány nejvytíženější linky, na které by bylo dvoukloubové autobusy vhodné nasadit. U každé ...
  • Možnosti využití kontejnerového terminálu Obrnice 

   Author: Jakub Oulický; Supervisor: Javořík Tomáš; Opponent: Kučera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Předmětem diplomové práce "Možnosti využití kontejnerového terminálu Obrnice" je analýza stávajícího stavu železniční stanice Obrnice a přilehlého terminálu a návrh opatření pro provoz tohoto terminálu.
  • Možnosti využití železnice pro dopravní obsluhu Zbraslavi 

   Author: Ryba Alexandr; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Možnosti zavedení IDS v Kraji Vysočina 

   Author: Zachariáš Martin; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Možnosti zavedení IDS v Kraji Vysočina" je analyzovat současný stav veřejné dopravy v tomto kraji, analyzovat již zavedené systémy IDS v ČR a definovat základní legislativní pojmy týkající se ...
  • Možnosti zlepšení dopravní obsluhy v relaci Týnec nad Sázavou - Praha 

   Author: Starec Jan; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Drápal Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Napojení lokality Kryblice do současného městského dopravního systému 

   Author: Marks Vladimír; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Marx Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návazná autobusová doprava na železnici a tramvaje v oblasti Modřan 

   Author: Kos Ladislav; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh cyklistických tras v Telči 

   Author: Zachariášová Kamila; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem a cílem této diplomové práce "Návrh cyklistických tras v Telči" je provést analýzu stávajícího stavu cyklotras, zhodnotit koncepci cyklotras zahrnutých v územním plánu města Telč, provést dotazníkové šetření ...
  • Návrh dopravního režimu na křižovatce Lazarská 

   Author: Vavrda Ondřej; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh dopravního zklidnění vybrané části obce Hovorčovice 

   Author: Brzek Lukáš; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Coufal JIndřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Téma této diplomové práce je analýza současného stavu dopravní situace ve vybrané části obce Hovorčovice. Hlavním cílem je navrhnout stavební a organizační změny, které povedou k zlepšení dopravy v oblasti křižovatky a ...
  • Návrh koncepce cyklistické infrastruktury na území Pražské památkové rezervace 

   Author: Havelka Martin; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Černý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-24)
   Předmětem diplomové práce "Návrh koncepce cyklistické infrastruktury na území Pražské památkové rezervace" je zhodnotit současný stav cyklistické dopravy, prověřit možná řešení, sjednotit přístup k problematice a navrhnout ...
  • Návrh koncepce rozmístění kontaktních míst Pražské integrované dopravy 

   Author: Zvěřina Karel; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Skolilová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Hlavním cílem je na základě analýzy prodeje časových jízdenek od společnosti DPP, rozborem návštěvnosti informačních středisek a vyhodnocením ankety zhodnotit stávající možnosti kontaktních míst v síti PID, zjistit preference ...
  • Návrh koordinace řízených křižovatek v ulicích Čs. armády a Vítězná v Kladně 

   Author: Husák Tomáš; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Fujan Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Návrh multimodálních přepravních uzlů - Masarykovo nádraží a Hlavní nádraží v Praze 

   Author: Rogalewiczová Julie; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce "Návrh multimodálních přepravních uzlů - Masarykovo nádraží a Hlavní nádraží v Praze" je zhodnocení současného stavu cyklistické infrastruktury v rámci řešené oblasti, definování fází multimodální ...
  • Návrh nového komunikačního propojení ulic Milady Horákové a Železničářů v Kladně 

   Author: Votava Tomáš; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Černý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Předmětem diplomové práce je zhodnocení stávajícího stavu, na jehož základě řeší zpracovatel možnosti nového dopravně - technického uspořádání zadané lokality. Cílem práce je návrh pro zajištění vyšší bezpečnosti a plynulosti ...
  • Návrh nového řešení světelně řízené úrovňové křižovatky Střelničná - Ďáblická 

   Author: Splítek Jiří; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Petr Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-18)
   Předmětem práce „Návrh nového uspořádání světelně řízené úrovňové křižovatky Střelničná - Ďáblická“ je seznámit se s lokalitou, skrz analýzu nehodovosti zhodnotit bezpečnostní rizika a následně na základě provedeného ...
  • Návrh obchvatu silnice I/20 kolem Blatné 

   Author: Slováček Matěj; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)