Now showing items 313-330 of 330

  • Zhodnocení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy 

   Author: Karolína Nováková; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Pejšová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-14)
   Předmětem diplomové práce je posouzení variant severozápadní části silničního okruhu kolem Prahy, tedy varianty ZUR a Regionální varianty. Obsahem práce je zhodnocení silničního okruhu z hlediska vlivu na životní prostředí, ...
  • Zhodnocení variant úprav traťového úseku Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec 

   Author: Vodák David; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Stoulil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Zhodnocení variant úprav traťového úseku Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec" je nalézt nejlepší možný způsob úpravy trati 225 v úseku Veselí nad Lužnicí - Jindřichův Hradec. V úvodní části ...
  • Zkapacitnění vlečky Důlní závody OKD - žst. Louky nad Olší 

   Author: Drobík Štěpán; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce je zaměřena na prověření možnosti navýšení praktické propustnosti úseku tratě vedoucí z vlečkové stanice Karviná-Doly do žst. Louky nad Olší. Celkem bylo navrženo 6 variant řešení. Pro varianty byly ověřeny dynamické ...
  • Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech 

   Author: Luboš Thomayer; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem této diplomové práce "Zklidnění dopravy v ulici Plzeňská v Klatovech" je analýza současného stavu na průtahu silnice I/27 v Plzeňské ulici. Na základě dopravních průzkumů a zjištěných dopravně inženýrských dat ...
  • Zklidnění dopravy v ulici Topolová 

   Author: Míšek Jan; Supervisor: Šatra Petr; Opponent: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Zklidnění dopravy v ulici Topolová" je zhodnotit současný stav organizace dopravy v ulici Topolová. Analyzovat stávající data a podklady o nehodovosti a intenzitách dopravy a na základě vlastních ...
  • Zklidnění oblasti a reorganizace dopravy v klidu na sídlišti Barrandov v Praze 5 

   Author: Hora Jan; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Tillinger Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Zklidnění silnice II/240 a II/246 na území města Roudnice nad Labem 

   Author: Brunčiak Peter; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Vaidiš Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Zlepšení dopravní obsluhy Lounska železniční dopravou 

   Author: Plocek Robert; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Pavel Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zlepšení dopravní obsluhy obchodního centra Černý Most 

   Author: Růžička Jan; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Pleiner Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-11-29)
   Název diplomové práce: Zlepšení dopravní obsluhy obchodního centra Černý Most Autor: Bc. Jan Růžička Škola: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní Rok vydání: Praha 2014 Předmětem diplomové práce "Zlepšení dopravní obsluhy ...
  • Zlepšení dopravní obsluhy zlínské aglomerace železniční dopravou 

   Author: Bednařík Kamil; Supervisor: Němec Tomáš; Opponent: Tikman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zlepšení dostupnosti veřejné dopravy v lokalitě Děčín - Podmokly 

   Author: Holada David; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Adámek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce pojednává o zlepšení dostupnosti veřejnou dopravou v městské části Děčín - Podmokly. Všímá si specifik této městské části vyplývajících z uzavřenosti členitým územím, řekou Labe a dopravní infrastrukturou. Podmokly ...
  • Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu v ulici U Školy v Liberci 

   Author: Anna-Marie Ondřichová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předmětem diplomové práce "Zvýšení bezpečnosti a zlepšení dopravy v klidu v ulici U Školy v Liberci" je analyzovat současný stav v oblasti ulice U Školy a přilehlých křižovatek s ulicemi 28. října a Jeronýmova se zaměřením ...
  • Zvýšení bezpečnosti chodců v oblasti zastávky U Matěje v Praze 

   Author: Ipser Michal; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Michková Vlasta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Zvýšení bezpečnosti dopravy a řešení bezpečné cesty do školy v Horní Polici 

   Author: Pospíchalová Barbora; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Rozsypal Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberecké ulici v Hrádku nad Nisou 

   Author: Hrdina Jan; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Nýdrle Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Zvýšení potenciálu tarifních bodů na vybraných železničních tratích v Praze 

   Author: Tittl Lukáš; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: Hájek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Zvýšení potenciálu tarifních bodů na vybraných železničních tratích v Praze" je na vybraných tratích na území hlavního města Prahy prověřit lokality, které by mohly být vhodné pro realizaci nových ...
  • Železniční spojení Děčín - Krupka - Teplice v Čechách 

   Author: Fryč Milan; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Javořík Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-29)
   Předmětem diplomové práce "Železniční spojení Děčín - Krupka - Teplice v Čechách" je zjištění základních přepravních vztahů v rámci této oblasti, dále také provedení komplexní analýzy současného technického stavu trati a ...
  • Žst. Nymburk město 

   Author: Čáslava Jan; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Stoulil Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)