Now showing items 293-312 of 333

  • Úpravy tratě Týniště nad Orlicí - Letohrad 

   Author: Rentka Jakub; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Pustina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Diplomová práce Úpravy tratě Týniště nad Orlicí - Letohrad analyzuje současný stav železniční tratě, navrhuje úpravy převýšení pro zvýšení rychlosti. Zároveň posuzuje a upravuje stanice v závislosti na variantním řešení. ...
  • Úpravy trati Kojetín - Hulín ve vztahu k možným scénářům vývoje dálkové dopravy 

   Author: Jetelina Petr; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza stavu úseku trati 303 GVD Kojetín - Hulín, její historie a umístění v železniční síti České republiky, rozsahu osobní i nákladní dopravy a současného technického stavu úseku, ...
  • Úpravy železniční infrastruktury v relaci České Budějovice ? Strakonice / Písek 

   Author: Turek Jan; Supervisor: Vachtl Martin; Opponent: Vaněk Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Cílem této práce je zlepšení dopravní obslužnosti železniční dopravou v Jihočeském kraji konkrétně v oblasti vymezené městy České Budějovice, Písek a Strakonice. Nejprve je provedena demografická a socioekonomická analýza ...
  • Variantní železniční spojení Veselí nad Lužnicí - Horní Cerekev 

   Author: Baloun Jan; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Vachtl Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Veřejná doprava ve středně velkých městech se zaměřením na město Písek 

   Author: Horažďovský Patrik; Supervisor: Brožová Blanka; Opponent: Novotný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Tato diplomová práce se zabývá podrobnou analýzou systému MHD ve městě Písek a následným vyzdvihnutím nedostatků a návrhem vhodných řešení s možností zavedení integrovaného systému. K tomuto účelu slouží data z dopravních ...
  • Vícevozová železniční jednotka pro přepravu kontejnerů 

   Author: Kučera Tomáš; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Rovenský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv dlouhodobého stárnutí na vybraná asfaltová pojiva 

   Author: Kudlík Jiří; Supervisor: Vacín Otakar; Opponent: Fiedler Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Vliv dlouhodobého stárnutí na vybraná asfaltová pojiva" pojednává o vlivu krátkodobého a dlouhodobého stárnutí na modifikovaná asfaltová pojiva. Práce je pomyslně rozdělena na teoretickou a ...
  • Vliv dopravy na životní prostředí v Praze a analýza možností jeho regulace 

   Author: Sachl Miroslav; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Branžovský Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-01)
  • Vliv odbavovacích systémů na cestovní dobu linek MHD 

   Author: Jandová Tereza; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem diplomové práce "Vliv odbavovacích systémů na cestovní dobu linek MHD" je zanalyzování současných odbavovacích systémů užívaných v České republice a porovnání dvou základních typů odbavení z hlediska vlivu na cestovní ...
  • Vliv osvětlení na funkčnost migračních objektů 

   Author: Jurenka Josef; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Vliv otvorů v protihlukových stěnách na akustickou situaci 

   Author: Šiklová Anna; Supervisor: Ládyš Libor; Opponent: Matoušek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Cílem této práce bylo zhodnotit vliv otvorů v protihlukových stěnách na akustickou situaci za stěnou v závislosti na typech a velikosti otvorů. Bylo provedeno měření hluku ve třech vybraných lokalitách pro tři různé typy ...
  • Vliv rychlosti na akustickou situaci na komunikaci Strakonická v Lahovičkách 

   Author: Baroch Ondřej; Supervisor: Ládyš Libor; Opponent: Matoušek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato práce se zabývá zjištěním a popisem akustické situace na čtyřpruhové komunikaci Strakonická v obci Lahovičky v Praze. V úvodní části práce je seznámení se základními pojmy z akustiky a také je zde uvedena legislativa ...
  • Vliv severozápadní části MO na kvalitu ovzduší v Praze 

   Author: Jelínková Barbara; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Jareš Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Diplomová práce řeší vliv severozápadní části Městského okruhu na znečištění ovzduší. Je zde popsán podrobný vývoj MO, znečišťující látky vyprodukované mobilními zdroji a jejich možné výpočty v rozdílných emisních modelech. ...
  • Vliv stylu jízdy českých a německých řidičů na kapacitu okružních křižovatek 

   Author: Wranová Markéta; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Smělý Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce Vliv stylu jízdy českých a německých řidičů na kapacitu okružních křižovatek je prověření hypotézy, podle které bývá výsledná kapacita českých okružních křižovatek často nižší, než by měla být na ...
  • Vliv vegetace na světelnou situaci kolem dopravních cest 

   Author: Makarčuková Teťana; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Tato práce řeší problematiku osvětlení podél komunikací v extravilánu v návaznosti na dopravní nehody způsobené střety se zvěří. K řešení byly vybrány 3 lokality s podobnou charakteristikou, podklady byly získány nočním ...
  • Vlivy vegetace podél dopravních cest z hlediska bezpečnosti dopravy 

   Author: Svobodová Kateřina; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Pecherková Pavla
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-30)
   Diplomová práce se zabývá výsadbou vzrostlé zeleně podél dopravních cest s důrazem na podélné vzdálenosti mezi nimi. Popisuje výhody a zápory vysazované zeleně, které má pro dopravní komunikace. Zkoumány jsou úseky v České ...
  • Využití dopravních modelů k analýze křižovatek na ul. Dr. Edv. Beneše v Bruntále 

   Author: Koupilová Lenka; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Šilar Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   Diplomová práce "Využití dopravních modelů k analýze křižovatek na ul. Dr. E. Beneše v Bruntále" analyzuje současnou situaci křižovatek. Zabývá se návrhem tří různých variant prostorového uspořádání křižovatek a následným ...
  • Využití ochranných pruhů pro cyklisty v praxi 

   Author: Kohout Petr; Supervisor: Koubek Michal; Opponent: Havelka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem této diplomové práce je analyzovat platnou legislativu k jednotlivým prvkům pro cyklisty používaných v hlavním dopravním prostoru, vyhodnotit chování cyklistů a řidičů motorových vozidel na komunikacích s ochrannými ...
  • Využití simulačního prostředí pro ověřování různých způsobů řízení dopravy na vybrané oblasti 

   Author: Kapitán Jan; Supervisor: Tichý Tomáš; Opponent: Přikryl Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Využití systému sledování polohy vozidel v operativním řízení provozu 

   Author: Veselý Václav; Supervisor: Chmela Petr; Opponent: Kadavý Oldřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)