Now showing items 273-292 of 330

  • Studie vhodného řešení uličního prostoru v ulici Plukovníka Mráze v Praze - Hostivaři 

   Author: Koubek Michal; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem diplomové práce "Studie vhodného řešení uličního prostoru v ulici Plukovníka Mráze v Praze - Hostivaři" je zhodnocení současného stavu uličního prostoru, provedení dopravních průzkumů, analýza bezpečnosti silničního ...
  • Studie zklidnění dopravy a úprav uličních prostor v obci Dobšice 

   Author: Adamcová Tereza; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem této diplomové práce s názvem "Studie zklidnění dopravy a úpravy uličních prostor v obci Dobšice" je nejprve analyzovat současný stav dopravy a páteřních komunikací v obci a na základě této analýzy nalézt nedostatky, ...
  • Studie zklidnění dopravy v Hostivici 

   Author: Rogalewicz Zdeněk; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Ambros Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie zklidnění dopravy v ulici Mírová ve Vimperku 

   Author: Jirků Jana; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Hnětkovská Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Předboj 

   Author: Řehák David; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Kodiš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Terminál KND 

   Author: Pěchota Pavel; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Nejedlý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Terminál veřejné hromadné dopravy Zdiby 

   Author: Jakub Švarc; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato diplomová práce obsahuje popis části projektu prodloužení tramvajové trati: Kobylisy-Zdiby; a to její koncovou část. Cílem této práce je navrhnout dvě varianty ukončení tramvajové trati v terminálu VHD, kde má být ...
  • Tramvajová doprava v úseku Koh-i-noor - Průběžná V Praze 

   Author: Pecka Jan; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Novotný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-09-15)
   Předmětem diplomové práce "Tramvajová doprava v úseku Koh-i-noor - Průběžná v Praze" je analýza a řešení problémů na zvoleném úseku. V teoretické části je popis preference MHD a tramvajové konstrukce. V praktické části je ...
  • Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město 

   Author: Habalová Markéta; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Dvořák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím Jihlava město" je na základě podkladů vytvořit návrh organizace nového autobusového terminálu vedle železniční stanice Jihlava ...
  • Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím v Táboře 

   Author: Švábová Karolína; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Pávek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem této diplomové práce "Uspořádání prostoru a organizace dopravy v oblasti před nádražím v Táboře" je analyzovat současné uspořádání prostoru před vlakovým a autobusovým nádražím, provedení dopravních průzkumů a ...
  • Úprava a zvýšení bezpečnosti na křižovatce v Praze 5 

   Author: Štemberová Alena; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Řezáč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Úprava autobusového stanoviště v Dobříši 

   Author: Kosová Barbora; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Jiřík Filip
   Diplomová práce se zabývá dopravní obslužností města Dobříš, zejména je zaměřená na autobusovou dopravu. První část práce je věnována analýze jednotlivých dopravních systémů v Dobříši. Druhá část práce se zabývá autobusovým ...
  • Úprava křižovatky Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov 

   Author: Havel Tomáš; Supervisor: Honc Tomáš; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-11-28)
   Obsahem této diplomové práce je zpracování studie úprav křižovatky ulic Svobodova - Na Kamenci ve městě Turnov nejméně ve třech variantách s důrazem na zajištění odbočení vlevo i vpravo z ulice Na Kamenci. Diplomová práce ...
  • Úprava přednádražního prostoru v Poděbradech 

   Author: Holenda Filip; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Kučera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Úprava stavebního uspořádání páteřní komunikace na sídlišti Bohnice v Praze 

   Author: Brázda Miroslav; Supervisor: Čarská Zuzana; Opponent: Zderadička Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tématem diplomové práce je analýza současného stavu vybrané oblasti na sídlišti Bohnice a návrh možných úprav. Cílem je navrhnout organizační a stavebně technická opatření, která přispějí ke zlepšení dopravy v oblasti. ...
  • Úprava traťového úseku Praha - Vrané n. Vlt. pro příměstskou osobní dopravu 

   Author: Pelant Jiří; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Jiřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Úpravy křižovatek na silnicích S III/0063 a S III/2384 ve Velké Dobré 

   Author: Jakub Matějček; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Šatra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-12)
   Předkládaná diplomová práce se zabývá prostorovým uspořádáním dvojice křižovatek na severním a jižním vjezdu do obce Velká Dobrá. Předmětné křižovatky jsou čtyřramenná křižovatka komunikace III/0063 a nájezdové rampy dálnice ...
  • Úpravy pro zvýšení bezpečnosti I/13 - Klášterec nad Ohří 

   Author: Cingroš Jiří; Supervisor: Filip Josef; Opponent: Hrych Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Cílem této diplomové práce je navržení úprav pro zvýšení bezpečnosti na průtahu I/13 městem Klášterec nad Ohří. Na zvoleném průtahu byla předem vytipována problémová místa (např. křižovatky, vjezdy do města, přechody pro ...
  • Úpravy tratě Týniště nad Orlicí - Letohrad 

   Author: Rentka Jakub; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Pustina Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   Diplomová práce Úpravy tratě Týniště nad Orlicí - Letohrad analyzuje současný stav železniční tratě, navrhuje úpravy převýšení pro zvýšení rychlosti. Zároveň posuzuje a upravuje stanice v závislosti na variantním řešení. ...
  • Úpravy trati Kojetín - Hulín ve vztahu k možným scénářům vývoje dálkové dopravy 

   Author: Jetelina Petr; Supervisor: Vaněk Martin; Opponent: Havlena Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je analýza stavu úseku trati 303 GVD Kojetín - Hulín, její historie a umístění v železniční síti České republiky, rozsahu osobní i nákladní dopravy a současného technického stavu úseku, ...