Now showing items 273-292 of 345

  • Studie ulice Brázdimská v Brandýse nad Labem 

   Author: Josef Martin Čuřík; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Kubelka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-12)
   Předmětem diplomové práce je rozbor a popis dopravního modelu města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, jeho zasazení v dopravní síti Středočeského kraje a charakteristika stávajícího stavu ulice Brázdimská, která odhalí ...
  • Studie účelové komunikace v Černošíně 

   Author: Kumpa Jaroslav; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Pangrác Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Studie úprav Klíšské ulice v Ústí nad Labem 

   Author: Oubrecht Tomáš; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Drbohlav Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-17)
   Předmětem diplomové práce "Studie úprav Klíšské ulice v Ústí nad Labem " je provést analýzu stávajícího stavu úseku komunikace a na základě rozboru dopravních nehod navrhnout možná organizační a stavební opatření ke zvýšení ...
  • Studie úprav komunikace III/2524 v Chomutově 

   Author: Říha Stanislav; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Čepa Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-30)
   Předmětem diplomové práce je komplexní úprava dopravního spojení obcí Chomutov a Březenec. A to zejména úprava stávající komunikace III/2524, stávající křižovatky silnic III/2524 x Kamenný vrch a přilehlých chodníkových ...
  • Studie úprav komunikací Husova a Tovární v Přerově 

   Author: Jordánková Ivana; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Čakan Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie úprav křižovatek ulic Pražská x Unhošťská a Pražská x Arménská v Kladně 

   Author: Marjánko Robert; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Husák Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem této práce "Studie úprav křižovatek ulic Pražská x Unhošťská a Pražská x Arménská v Kladně" je analýza současného stavu křižovatek, včetně mezikřižovatkového úseku, a následný návrh možných stavebních úprav, s ...
  • Studie úprav průtahu III/26223 obcí Dolní Habartice 

   Author: Kočka Ondřej; Supervisor: Kumpošt Petr; Opponent: Dvořák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-11-26)
   Předmětem diplomové práce "Studie úprav průtahu III/26223 obcí Dolní Habartice" je zhodnotit současný dopravní charakter provozu na průtahu silnice III/26223 v obci Dolní Habartice. Poté, na základě průzkumu zaměřeného na ...
  • Studie úprav průtahu silnice I/46 v Olomouci 

   Author: Purger David; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Fott Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie úprav přednádražního prostoru v Litoměřicích 

   Author: Nebeská Jana; Supervisor: Jacura Martin; Opponent: Kapal Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie úprav ulice Masarykova v Ústí nad Labem 

   Author: Strnad Jan; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Vaňkát Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Studie úprav ulice Masarykova v Ústí nad Labem 

   Author: Šalda Petr; Supervisor: Kočárková Dagmar; Opponent: Pejšová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-25)
   Předmětem diplomové práce "Studie úprav ulice Masarykova v Ústí nad Labem" je analyzovat stávající stav, definovat dopravní problémy a navrhnou tomu odpovídající řešení, které by vedlo ke zklidnění dopravy a zvýšení ...
  • Studie vhodného řešení uličního prostoru v ulici Plukovníka Mráze v Praze - Hostivaři 

   Author: Koubek Michal; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Mach Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem diplomové práce "Studie vhodného řešení uličního prostoru v ulici Plukovníka Mráze v Praze - Hostivaři" je zhodnocení současného stavu uličního prostoru, provedení dopravních průzkumů, analýza bezpečnosti silničního ...
  • Studie zklidnění dopravy a úprav uličních prostor v obci Dobšice 

   Author: Adamcová Tereza; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Kácovský Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-22)
   Předmětem této diplomové práce s názvem "Studie zklidnění dopravy a úpravy uličních prostor v obci Dobšice" je nejprve analyzovat současný stav dopravy a páteřních komunikací v obci a na základě této analýzy nalézt nedostatky, ...
  • Studie zklidnění dopravy v Hostivici 

   Author: Rogalewicz Zdeněk; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Ambros Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie zklidnění dopravy v ulici Mírová ve Vimperku 

   Author: Jirků Jana; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Hnětkovská Renata
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Studie zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Předboj 

   Author: Řehák David; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Kodiš Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-05)
  • Terminál KND 

   Author: Pěchota Pavel; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Nejedlý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Terminál veřejné hromadné dopravy Zdiby 

   Author: Jakub Švarc; Supervisor: Nováček Ondřej; Opponent: Zajíc Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-16)
   Tato diplomová práce obsahuje popis části projektu prodloužení tramvajové trati: Kobylisy-Zdiby; a to její koncovou část. Cílem této práce je navrhnout dvě varianty ukončení tramvajové trati v terminálu VHD, kde má být ...
  • Tramvajová a autobusová doprava v městské části Praha - Suchdol 

   Author: Klára Cieslová; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Kliment Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-13)
   Předmětem diplomové práce „Tramvajová a autobusová doprava v městské části Praha-Suchdol“ je analýza současného stavu dopravní situace na území městské části Praha-Suchdol a návrh terminálu veřejné hromadné dopravy, který ...
  • Tramvajová doprava v úseku Koh-i-noor - Průběžná V Praze 

   Author: Pecka Jan; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Novotný Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-09-15)
   Předmětem diplomové práce "Tramvajová doprava v úseku Koh-i-noor - Průběžná v Praze" je analýza a řešení problémů na zvoleném úseku. V teoretické části je popis preference MHD a tramvajové konstrukce. V praktické části je ...