Now showing items 151-170 of 338

  • Posouzení vedení rychlostní silnice R35 v úseku Liberec - hranice ČR/PL 

   Author: Svobodová Kateřina; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Höfler Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Posouzení využívání nabízené přepravní kapacity VHD v Praze - Spořilově 

   Author: Stupková Alena; Supervisor: Pušman Vladimír; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce "Posouzení využívání nabízené přepravní kapacity VHD v Praze - Spořilově" je analyzovat současný stav využívání kapacity dopravních prostředků PID na Spořilově a na základě této analýzy navrhnout ...
  • Posouzení výstavby dálnice D-3 z hlediska bezpečnosti silničního provozu 

   Author: Majer Petr; Supervisor: Slabý Petr; Opponent: Škvor Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-29)
  • Posouzení změny okružní křižovatky za křižovatku řízenou SSZ 

   Author: Suchánek Jan; Supervisor: Přibyl Pavel; Opponent: Řehák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-31)
   Cílem této diplomové práce je posouzení kvality dopravy na okružní křižovatce a její navrhované změny na průsečnou křižovatku se SSZ. Posouzení vychází z dat získaných z mikroskopických simulačních modelů. Byly vytvořeny ...
  • Posouzení zrušení zast. Nová Ves nad Nisou 

   Author: Šleisová Hana; Supervisor: Svetlík Marián; Opponent: Novotný Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Tato práce zkoumá lokalitu v Libereckém kraji, přesněji oblast mezi Jabloncem nad Nisou a obcí Nová Ves nad Nisou. Cílem této práce je zhodnocení dopravní obsluhy Nové Vsi a jejího okolí. V práci je provedena rozsáhlá ...
  • Použití makroskopických dopravních modelů pro návrh systému veřejné dopravy 

   Author: Ducheček Jaromír; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Heinišová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Predikce dopravních charakteristik v intravilánu za pomoci dat z GPS jednotek 

   Author: Jandík Petr; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Farooq Bilal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Současné rozšíření GPS technologií do každodenního života může být využito mnoha způsoby. Jedním z nich je i monitorování aktuálních dopravních charakteristik. Vozidla s GPS jednotkami na palubě totiž mohou být chápána ...
  • Preference autobusů MHD v podmínkách ČR 

   Author: Novotný Vojtěch; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Vodrážka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-06)
  • Preference veřejné hromadné dopravy v Českých Budějovicích 

   Author: Bursík David; Supervisor: Novotný Ivo; Opponent: FIlip Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Tato diplomová práce mapuje v Českých Budějovicích místa, kde dochází ke zdržení vozidel veřejné hromadné dopravy v důsledku vzniklých kongescí. Pro vybrané problémové místo navrhne opatření vedoucí k redukci hodnot zdržení. ...
  • Prognóza dopravy a následná opatření v případě zprovoznění MÚK Písnice na SOKP 

   Author: Matoušková Tereza; Supervisor: Čarský Jiří; Opponent: Macháček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Předmětem diplomové práce " Prognóza dopravy a následné opatření v případě zprovoznění MÚK Písnice na SOKP" je analýza současných přepravních vztahů v oblastech městských čtvrtí Praha - Libuš, Praha - Kunratice a Praha 12 ...
  • Projekt okružní křižovatky na silnici III/2524 v Chomutově 

   Author: Hoffmann Martin; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: David Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Projekt Severovýchodní cyklomagistrály v Praze 

   Author: Dudík Daniel; Supervisor: Höfler Martin; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-15)
   Předmětem diplomové práce "Projekt Severovýchodní cyklomagistrály v Praze" je na základě zjištěných podkladů vytvořit návrh vedení Severovýchodní cyklomagistrály ve vhodné trase.
  • Projekt úpravy obratiště Božkov v Plzni 

   Author: Hlaváč Štěpán; Supervisor: Padělek Tomáš; Opponent: Moravec Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce "Projekt úpravy obratiště Božkov v Plzni" je zpracování dokumentace v projektovém stupni DÚR (dokumentace pro územní rozhodnutí). V souvislosti s koncepční úpravou obratiště je návrh rekonstrukce ...
  • Provedení bezpečnostní inspekce a auditu v ulici Formanská v MČ Praha - Újezd 

   Author: Eminger Jakub; Supervisor: Kocourek Josef; Opponent: Hakl Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-30)
   Předmětem diplomové práce "Provedení bezpečnostní inspekce a auditu v ulici Formanská v MČ Praha - Újezd" je analyzovat současný stav komunikace v ulici Formanská pomocí provedení bezpečnostní inspekce a na základě této ...
  • Prověření modernizace stanice Brno hl. n. ve stávající poloze 

   Author: Koudelka Martin; Supervisor: Týfa Lukáš; Opponent: Babič Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-23)
   Předmětem diplomové práce je návrh modernizace železniční stanice Brno hl. n. v její současné poloze v centrální části města. V maximální možné míře je uplatňována zásada využití pouze stávajících drážních pozemků, a to i ...
  • Prověření možnosti železničního spojení Kladno - Slaný 

   Author: Javořík Tomáš; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Ondovčák Pavol
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Prověření účinnosti nízkých protihlukových clon 

   Author: Volf Jiří; Supervisor: Neubergová Kristýna; Opponent: Kropelnický Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-11-30)
   V současnosti se hledají v železniční dopravě nové metody protihlukových opatření. Jedním z nejmodernějších pasivních opatření jsou nízké protihlukové clony, jež eliminují valivý hluk. V říjnu roku 2015 bylo metodickým ...
  • Prověření využitelnosti osobní železniční dopravy pro obsluhu Děčína 

   Author: Trachta Tomáš; Supervisor: Trešl Ondřej; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Provoz linek v oblasti Rudná - Beroun - Černošice 

   Author: Kolář Radek; Supervisor: Jareš Martin; Opponent: Chmela Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Předmětem diplomové práce je konsolidace systému veřejné dopravy v příměstské oblasti v okolí měst Rudná, Beroun a Černošice. Předmětná oblast již před zhruba 20 lety prošla, jako jedna z prvních oblastí v širším okolí ...
  • Přeložka silnice II/145 Němčice 

   Author: Kudera Michael; Supervisor: Kučera Tomáš; Opponent: Filip Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-31)
   Tato diplomová práce obsahuje návrh řešení nevyhovujícího dopravního řešení průtahu významné jihočeské silnice druhé třídy II/145 obcí Němčice v okrese Prachatice, poblíž města Netolice. V rámci práce bylo provedeno porovnání ...