Now showing items 1-2 of 1

    městská hromadná doprava, linka, obslužnost, autobus, trolejbus, návaznost, jízdné, dopravní výkon, přepravní výkon (1)
    public transport, line, serviceability, bus, trolley bus, continuity, fares, transport power, transport performance (1)