Now showing items 8-12 of 12

  • Nová metoda identifikace nestacionárních signálů 

   Author: Le Calloch Thibaut; Supervisor: Vlček Miroslav; Opponent: Kraus František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Ověření mikroskopických modelů dopravy na reálných dopravních datech 

   Author: Vaniš Miroslav; Supervisor: Přikryl Jan; Opponent: Tichý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   V této diplomové práci studujeme vybrané mikroskopické modely, které se snaží napodobit chování dopravního toku. V teoretické části představíme základní principy spojené s~těmito modely. Představíme skupinu hlavních ...
  • Přenosové jevy v mezní vrstvě leteckého profilu s vlivem povrchové drsnosti 

   Author: Kuklová Jana; Supervisor: Vítů Tomáš; Opponent: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Snížení doby jízdy v městské dopravní síti pomocí lokálního směrování 

   Author: Maia Pereira André; Supervisor: Přibyl Ondřej; Opponent: Dieckmann Claudia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   The thesis explores the concept of local level routing, where vehicles receive either travel times or route advice based on accurate short-term traffic conditions to reroute themselves throughout a network. We focus on ...
  • Testování vybraných dopravních veličin pro jejich použití ke klasifikace 

   Author: Pařízek Tomáš; Supervisor: Nagy Ivan; Opponent: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)