• Nová metoda identifikace nestacionárních signálů 

   Autor: Le Calloch Thibaut; Vedoucí práce: Vlček Miroslav; Oponent práce: Kraus František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-11)
  • Ověření mikroskopických modelů dopravy na reálných dopravních datech 

   Autor: Vaniš Miroslav; Vedoucí práce: Přikryl Jan; Oponent práce: Tichý Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-30)
   V této diplomové práci studujeme vybrané mikroskopické modely, které se snaží napodobit chování dopravního toku. V teoretické části představíme základní principy spojené s~těmito modely. Představíme skupinu hlavních ...
  • Přenosové jevy v mezní vrstvě leteckého profilu s vlivem povrchové drsnosti 

   Autor: Kuklová Jana; Vedoucí práce: Vítů Tomáš; Oponent práce: Novák Rudolf
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Snížení doby jízdy v městské dopravní síti pomocí lokálního směrování 

   Autor: Maia Pereira André; Vedoucí práce: Přibyl Ondřej; Oponent práce: Dieckmann Claudia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-10)
   The thesis explores the concept of local level routing, where vehicles receive either travel times or route advice based on accurate short-term traffic conditions to reroute themselves throughout a network. We focus on ...
  • Testování vybraných dopravních veličin pro jejich použití ke klasifikace 

   Autor: Pařízek Tomáš; Vedoucí práce: Nagy Ivan; Oponent práce: Suzdaleva Evgenia
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)