• BYDLENÍ PRO SENIORY 

      Autor: Šikulová Zuzana; Vedoucí práce: Kraus David; Oponent práce: Hanzlík Jan
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
      Předmětem diplomové práce je dostavba nesourodého bloku na Střekovském nábřeží v Ústí nad Labem. Náplní projektu je bydlení kombinované s bydlením pro seniory a komunitním centrem pro seniory. Tématem práce je uchopení ...